Tổ yến

4 sản phẩm
Tổ yến loại 1 (100g)
-4%
4,800,000đ5,000,000đ
Tổ yến loại 2 (100g)
-7%
4,200,000đ4,500,000đ
Tổ yến loại 1 (50g)
-8%
2,400,000đ2,600,000đ
Tổ yến loại 2 (50g)
-9%
2,100,000đ2,300,000đ